CONEIX ETSEQ

Equip directiu

 • Director:

    Josep Bonet.
    A/e: josep.bonet@urv.cat
    Telèfon: (34) 977 55 96 45.

 • Sotsdirector de Relacions Externes:

   Allan Mackie.
   A/e: soetseq@urv.cat
   Telèfon: (34) 977 55 96 74.

 • Responsable d'Ensenyament del GEQ, d'EQ i d'ETIQI (Grau d’Enginyeria Química, i d'Enginyeria Química i d'Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Química Industrial):

   Francesc Xavier Farriol Rogés
   A/e: xavier.farriol@urv.cat
   Telèfon: (34) 977 55 96 42

 • Responsable d'Ensenyament del GEM i d'ETIM (Grau d’Enginyeria Mecànica, i d'Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Mecànica):

   Francesc Ferrando.
   A/e: francesc.ferrando@urv.cat
   Telèfon: (34) 977 55 96 56.

 • Responsable d'Ensenyament del GEA (Grau d'Enginyeria Agroalimentària) i Coordinadora del PAT (Pla d’Acció Tutorial):

   Montse Ferrando.
   A/e: montse.ferrando@urv.net
   Telèfon: (34) 977 55 85 05.

 • Coordinadora del MEAPS  (Màster d'Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible):

   Sandra Contreras
   A/e: sandra.contreras@urv.cat
   Telèfon: (34) 977 55 96 80.

 • Coordinador del MPRL (Màster Prevenció de Riscos Laborals):

   Magdalena Constantí Garriga
   A/e: magdalena.constanti@urv.cat

   Telèfon: (34) 977 55 84 57.

 • Coordinador del MEQ (Màster d'Enginyeria Química):

   Frank Erich Stüber.
   A/e: frankrerich.stuber@urv.cat 

   Telèfon: (34) 977 55 96 71

 • Coordinador del METF i del MTCEE (Màster d'Enginyeria Termodinàmica de Fluids i Màster de Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis):

   Alberto Coronas.
   A/e: alberto.coronas@urv.cat
   Telèfon: (34) 977 55 96 65.

 • Coordinador del NANOTEC (Màster de Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera):

   Jordi Riu
   A/e: jordi.riu@urv.cat
   Telèfon: (34) 977 55 84 91

 • Secretari de l'ETSEQ:

   Cristina Urbina
   A/e: cristina.urbina@urv.cat
   Telèfon: (34) 977 55 80 40