SIMOIL [programa d'ordinador per la simulació de vessaments accidentals de cru al mar]

SIMOIL és un codi computacional desenvolupat per membres del grup ECoMMFiT per simular l'evolució espaial i temporal de vessaments accidentals de cru en mitjà marítim. El codi te en compte els efectes ocassionats pel vent, marees i corrents, l'augment de superfície de la taca de petroli i l'evaporació, també l'acumulació i la disperssió al llarg de les costes.

Els vessaments de cru al mar

El transport de petroli amb grans vaixells té associat un gran risc ambiental ja que, encara que aquests accidents siguin molt aillats, les seves conseqüencies son molt greus sobre l'ecosistema marítim i costaner. Aquest risc encara és més gran en zones costaneres on les activitats pròpies del transport i procés del petroli coexisteixen amb activitats pesqueres i turístiques. Aquest és el cas de Tarragona, on existeix un dels més grans complexos petroquímics d'Europa situat al costat de un dels més centres turístics del Mediterrani


Experiències amb el simulador SIMOIL

Condicions de les simulacions
Com es pot reconèixer el domini representat correspon a la costa Tarragonina i per tant es realitzarà la simulació d'un vessament de petroli a la costa de Tarragona.

Tot seguit, es mostra en forma de taula les condicions de les simulacions contingudes als fitxers de dades: tipic1.simoil, tipic2.simoil i tipic3.simoil

 

 

Típic 1

Típic 2

Típic 3

Propietats

Mar

r aigua (kg/m3)

1030

1030

1030

V corrent (m/s)

0.15000

0.15000

0.15000

Marea

No

No

No

Vent

Vx (m/s)

5.00

5.00

5.00

Vy (m/s)

-2.00

0.00

-1.00

Vent variable

No

No

No

Petroli

r petroli (kg/m3)

870

870

870

Factor fricció petroli - aigua

0.0100

0.0100

0.0100

Evaporació

Si

Si

Si

Vessament continu

No

Si

Si

Posició inicial

x1 (m)

3000

2000

2000

y1 (m)

3000

4000

4000

x2 (m)

8000

-

-

y2 (m)

5000

-

-

Quantitat vessada

Q (m3)

50000

-

-

Q (m3/s)

-

1.000

1.000

Simulació

Pas de temps (s)

500

500

500

Temps total (s)

86400

86400

120000

Resultats
La primera simulació correspon a la d’una taca ja existent, mentre que la de les dues següents, el vessament es produeix de forma continuada des d’un petroler. La regió d’origen de la taca podria ser la boia que es troba situada davant del pantalà. I el relleu més important correspondria al cap de Salou. Per tant, el simulador permet l’efecte de la taca sobre les tres poblacions que hi ha en el domini simulat (la Pineda, Salou i Cambrils). La única diferència entre les simulacions és la força del vent en la direcció y. Tal com s’ha realitzat la simulació, la corrent té un sentit positiu en l’eix x, és a dir, cap a la dreta, mentre que l’aire bufa en aquest sentit a una velocitat de 5 m/s i cap a terra a una velocitat de 2 m/s, 0 m/s i 1 m/s, respectivament. En el primer cas la taca es mou cap al cap Salou on hi arriba al cap de 7 hores, a partir d’aquest moment la gran majoria es dirigeix cap a Salou i Cambrils, i la part restant es concentra en la platja de la Pineda. La segona i tercera simulació són idèntiques, però varia la força del vent. En la segona simulació, com que no hi ha vent de mar cap a terra, la taca no arriba a penetrar a la costa, simplement la boreja, seguint les línies de corrent, ara bé en la tercera simulació, on s’incorpora una lleugera brisa marina que entra, s’observa com la platja de la Pineda queda totalment afectada, a l’igual que les platges de Salou i Cambrils. La taca entra en contacte al cap Salou al cap de 14 hores. En aquest punt es comporta com la taca del primer cas.

Figura 1: Cas típic 1
Figura 2: Cas típic 2
Figura 3: Cas típic 3