ENSENYAMENTS

MEAPS. MÀSTER EN ENGINYERIA AMBIENTAL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE.

Presentació

Els objectius d'aquest màster són la formació de professionals capaços d'abordar la sostenibilitat de processos i productes i de dur a terme una gestió integral dels recursos per cobrir la demanda existent a la indústria, a l'Administració pública i en empreses de serveis, consultories i enginyeries, principalment. 

Díptic informatiu

Objectius acadèmics

Consulteu amb la Guia Docent

Perfil de l’estudiant

Consulteu amb la normativa d’accés i admissió

Programa

http://www.urv.cat/masters_oficials/pla_mast_enginyeria_ambiental_prodsost.html

Sortides professionals

Departaments de medi ambient de qualsevol empresa o de l’administració.

Calendaris/horaris i diversa informació acadèmica

Horaris

Horaris MEAPS

Exàmens

Exàmens MEAPS 2016-2017

Més informació

http://www.urv.cat/masters_oficials/eng_amb_prod_sost.html

Contacte/s

Coordinació Màster

Dra. Marta Schuhmacher Ansuategui

Departament d'Enginyeria Química (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química)

977 559 653

marta.shuhmacher@urv.cat

Contacte administratiu (secretaria)

Secretaria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

977 558 769

master.estseq@urv.cat

Beques

Link a beques 

Seguiment de la titulació

Informació