ENSENYAMENTS

MÀSTER EN NANOCIÈNCIA, MATERIALS I PROCESSOS: TECNOLOGIA QUÍMICA DE FRONTERA

Presentació 

L’objectiu d'aquests estudis de màster és formar nous professionals, en el camp especialitzat de la Nanotecnologia, Materials i Enginyeria al voltant de la química (provinents d'estudis de grau en qualsevol de les branques de les ciències experimentals i tecnologies (Química, Enginyeria Química, Bioquímica, Biotecnologia, Física, Química Quàntica, Farmàcia, Microbiologia,...) amb una orientació clara cap a la recerca. Les competències que s'adquireixen capaciten per incorporar-se a línies de recerca de la universitat, instituts de recerca, la indústria o els serveis que tenen un fort sentit de la innovació i el desenvolupament, així com amb una visió emprenedora.

El màster ha obtingut la menció distintiva "International Master's Programme" concedida per l'AGAUR, l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de la Recerca, de la Generalitat de Catalunya. Aquesta menció reconeix el grau d'internacionalització del programa de màster a la vegada que dóna un impuls a la promocio internacional del mateix.

VIDEO

Docència

PROGRAMA

Consulteu el Programa del màster

 

CONTINGUTS ACADÈMICS

Consulteu els continguts de cada assignatura a la Guia Docent

 

CALENDARI I HORARIS

Horari NANOTEC 

 

 

VISIÓ RÀPIDA DEL MÀSTER

Consulteu de forma ràpida les característiques del màster en aquest ppt

 

CARTELL I TRÍPTIC DEL PROGRAMA

Pots descarregar el cartell i el tríptic del programa.

 

SEGUIMENT DE LA TITULACIÓ

Informació

 

Recerca

TREBALLS DE RECERCA QUE REALITZEN ELS ALUMNES.

Consulteu la relació de treballs fi de màster que s'estan desenvolupant a l'actualitat.

Projectes fi de Màster als USA

El programa de Màster ofereix la realització de 6 projectes fi de Màster (6 mesos) al Department of Chemical Engineering, Northeastern University, Boston MA USA.

 

PERFIL DELS PROFESSORS/INVESTIGADORS DEL MÀSTER.

Coneixeu els principals professors/investigadors que col·laboren en el màster.

 

GRUPS DE RECERCA RELACIONATS AMB EL MÀSTER

El màster té per finalitat l'especialització de coneixements. La introducció a la recerca de qualitat, a través del treball fi de màster, és un dels seus objectius principals. Aquí trobareu els principals equips de recerca que estan involucrats en el màster. 

 

Estudiants

PERFIL DELS ESTUDIANTS

Els nostres estudiants provenen d'estudis de grau en totes les branques de les ciències experimentals i tecnologies (Química, Enginyeria Química, Bioquímica, Biotecnologia, Física, Química Quàntica, Farmàcia, Microbiologia...)

Consulteu amb la normativa d'accés i admissió

 

BEQUES

El programa Màster ofereix ajuts als candidats pre-inscrits. Deu d'ells tenen un importa 6700€/any per als estudiants internacionals (3.000 € corresponents a despeses de matrícula, a més de 3.700 € per a despeses de manutenció). També s'ofereixen sis ajuts per a estudiants nacionals (matrícula gratuïta).

PREGUNTES FREQÜENTS / FAQs

 

SORTIDES PROFESSIONALS

Investigació, desenvolupament i innovació en Universitats, Instituts de recerca i en industries basades en nous  coneixements cientificotècnics, així com en les indústries tradicionals innovadores.

 

OPINIÓ DELS ESTUDIANTS 

Opinió dels antics estudiants del màster

 

PROGRAMES DE MOBILITAT

Coneixereu altres institucions amb les que existeixen convenis de mobilitat

 

FACEBOOK

Pots trobar el Facebook del programa.

 

Relació amb la societat

EMPRESES COL·LABORADORES 

Consulteu les empreses col·laboradores

 

INNOVACIÓ

El programa Màster és l'origen de molts projectes d'innovació. Aquests projectes ofereixen la possibilitat de crear la pròpia empresa als estudiants interessats. 

Podeu veure més informació a: http://innopoint.ning.com/

Podeu veure vídeos sobre diversos aspectes innovadors com tèxtils

Sensors flexibles / FlexSens.

Agricultura vertical / Vertical Gardening

 

Contacte/s

COORDINACIÓ ACADÈMICA DEL MÀSTER

Dr. Jordi Riu

Departament de Química Analítica i Química Orgànica

977 558 491  

jordi.riu@urv.cat

 

CONTACTE ADMINISTRATIU (SECRETARIA) 

Secretaria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

977 558 769

master.etseq@urv.cat

http://www.etseq.urv.es/9etseq/ca/106-contacte.html

MÉS INFORMACIÓ

http://www.urv.cat/masters_oficials/en_nanociencia_mat_eng.html