Transport Phenomena Research Group (FeT) at the Department of Chemical Engineering, ETSEQ, University Rovira Virgili (URV), Tarragona, Catalonia, Spain Grup de Recerca en Fenomens de Transport (FeT) en el Departament d'Enginyeria Quimica, ETSEQ, Universitat Rovira Virgili (URV), Tarragona, Catalunya, Espanya Grupo de Investigacion en Fenomenos de Transporte (FeT) en el Departamento de Ingenieria Quimica, ETSEQ, Universidad Rovira Virgili (URV), Tarragona, Cataluņa, Espaņa francesc giralt deq