INSTAL·LACIÓ DE CREO/PROENGINEER ALS ORDINADORS PERSONALS

INSTAL·LACIÓ

 • Anar a l'adreça web:

http://www.ptc.com/go/creoforstudents O bé a través de: free_ptc_creo_student_edition_license_for_students.pdf

 • Clicar a “I am a college/university student
 • Omplir les dades que es demanen, parant compte en les que són obligatòries ( marcades amb un * vermell. El “Major” es refereix als estudis, GEM, etc.)
 • Un cop enviades pitjant el botó “Submit”, rebreu un correu amb les instruccions per a la descàrrega i instal·lació del programari.
 • Cal clicar a l'enllaç de descàrrega http://www.ptc.com/appserver/auth/it/esd/academicFree.jsp
 • Introduir les dades d'usuari i password, i acceptar l'Export Agreement clicant continuar.
 • Clicar Download al costat de Win 32-64 DVD, i descomprimir el fitxer un cop descarregat.
 • Executar el fitxer Setup.exe (Atenció! Cal fer-ho amb el botó dret i “Ejecutar como Administrador” en Windows 7 o superiors!)
 • A la primera finestra del programa instal·lador, Escollir “Instalar o añadir nuevo software”
 • Acceptar la llicència i a la casella “Entrada de licencia sencilla” enganxar el codi que hem rebut per email, i que es troba en blau en el pdf , tot clicant Instalar licencias
 • Introduir el vostre usuari i password quan es demani, i prémer siguiente un cop acabada la verificació.
 • Desmarcar MKS Platform Components en la llista de programes a instal·lar i clicar Instalar
 • Un cop acabada la instal·lació, seguir el procediment indicat a configure_creo_standards_2.pdf per a canviar les unitats de mesura del programa a mil·límetres.
 
ca/​creo_proengineer_-_llicencia_estudiant.txt · Darrera modificació: 2015/06/25 09:01 per xavi
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki