Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

ca:cau [2012/02/02 14:06] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 +====== DESCRIPCIÓ ======
 +
 +  * Centre d'​Atenció a l'​Usuari en l'​àmbit de les tecnologies de la informació i la telefonia.
 +
 +
 +
 +
 +====== CONTACTE ======
 +
 +  * 900 808 940
 +  * En la intranet de http://​www.urv.cat,​ en l'​apartat de //​manteniment//​ hi ha el link //CAU//.
 +  * <​cau@urv.cat>​
 +
  
 
ca/cau.txt · Darrera modificació: 2012/02/02 14:06 (edició externa)
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki