INSTAL·LACIÓ Creo 2.0/3.0 EN UNA MÀQUINA PERSONAL

NOTES

 1. Des de dins de la universitat, podeu utilitzar Creo des de https://virtlabs.urv.cat.

REQUISITS

 1. Cal enviar un correu a dem.servers@urv.cat proporcionant:
  • El vostre email de la universitat.
  • La direcció física (MAC) del vostre pc preferiblement la de la conexió inalàmbrica.
   Per conèixer la MAC, escriure:
   1. Inicio→Ejecutar→Abrir→“cmd”
   2. Escriure a la finestra (negra) que apareix: “ipconfig /all”
   3. Anotar el valor de la “Dirección física” que apareix en la secció “Conexión de área local” si es vol utilitzar la connexió de xarxa amb cable, o “Conexiones de red inalámbricas” si es vol utilitzar la inalàmbrica.
    Atenció!! Si s'escull la connexió de cable amb xarxa, caldrà tenir la connexió activa o bé activar manualment la interfície per a utilitzar Creo.
 2. Software
  • Sist. Operatiu: Windows: XP/Vista/7/8/10, 32b / 64b.
  • Configurar a “Panel de control”→“Configuración regional y de idioma”→Opciones regionales →“Español(España)”. La configuració regional ha de ser castellà per què funcioni correctament el Pro/Engineer.
 3. Hardware
  • 2G o més de memòria ram.
 4. Llicència
  • Llicència individual per cada ordinador, lligada amb la MAC del pc (preferiblement la MAC de la connexió inalàmbrica).
   Caldrà tenir el Wifi activat per utilitzar el programa, si es fa servir la MAC de la targeta de xarxa, caldrà tenir el cable de xarxa endollat.
  • O bé servidor de llicències, a través de conexió ethernet a dins la xarxa de la urv.
 5. La instal·lació en portàtils personals:
  • Serà realitzada pel mateix usuari.
  • Sota la seva responsabilitat.
  • Només es donarà suport a la instal·lació de Creo.
  • Sempre per mitjà de correu electrònic a dem.servers@urv.cat.

INSTAL·LACIÓ

MATERIAL NECESSARI

 1. Usar els DVDs:
  • Si el pc és de 32 bits o de 64 bits, s'usarà el cd corresponent.
  • Els DVD seran proporcionats pel professor, o bé es poden descarregar de cicely:
  • En ambós casos, cal estar connectats a la xarxa ethernet de la urv i fer la descàrrega amb l'Internet Explorer. Si en clicar no apareix la pantalla amb les carpetes de Creo, executar desde:
  • Inicio→Ejecutar→“Abrir”→\\cicely.etseq.urv.es\comu\ProEngineer\creo_20 o bé \\cicely.etseq.urv.es\comu\creo3 segons el cas.
  • En Windows 10 és possible que calgui activar la compatibilitat per a sistemes de fitxers SMB1. Podeu seguir aquestes instruccions: https://www.adslzone.net/2017/12/26/smbv1-windows-10-fall-creators-update/
 2. Llicència:
  • Guardar el fitxer de llicència rebut per email al disc dur.
  • Editar el fitxer (Botó dret a sobre, “Abrir Con”→“Wordpad”).
  • Comprovar que apareix la MAC del vostre pc dins el fitxer.
  • Canviar la línia on apareix ' HOSTNAME ' pel nom del vostre pc. Cal ELIMINAR els guionets, de manera que la línia sigui semblant a:
   SERVER Nompc PTC_HOSTID=3C-D9-2B-53-03-49 7788

Per conèixer el nom del pc: MiPC - Botó dret / Propietats/ Nom d'equip / Canviar / Nom de màquina.

PROCEDIMENT INSTAL·LACIÓ: SETUP.EXE

 • Executar el fitxer “Setup.exe” que es troba a la carpeta d'instal·lació.
 • Prémer “Instalar o añadir Nuevo Software ” i “Siguiente”
 • Prémer “Acepto el convenio…” + “Al marcar esta casilla…” + “Siguiente” . Acceptem la llicència i continuem.
 • A “Resumen de licencias”, arrossegar i deixar anar el fitxer de llicència (que heu rebut per correu i heu modificat)
 • Clicar a “+”, i a la següent fila introduir-hi amb el teclat 7788@10.30.3.225
 • Prémer “Siguiente”
 • Deixar la llista d'aplicacions per defecte i prémer “Siguiente”.
 • Un cop acabada la còpia de fitxers prémer “Terminar”
ERRORS COMUNS
 • Si en iniciar el programa dóna error de llicència, revisar que al fitxer s'ha fet correctament el canvi a la línia HOSTNAME.
 • Si en iniciar el programa no es veu correctament l'àrea de dibuix, cal obrir el “Wordpad” i editar el fitxer config.pro situat a “Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M080\Text”, i afegir-hi la línia:
  graphics win32_gdi
 
ca/creo_proengineer_-_equips_personals.txt · Darrera modificació: 2020/01/14 08:36 per xavi
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki