Configuració i instal·lació de la impressora OKI c5300dn

La impressora OKI c5300dn està ubicada al despatx 118. Per tal d'imprimir cal que descarregueu i instal·leu els seus drivers.

En aquest document us expliquem pas a pas com fer aquesta tasca.

Instal·lació en Windows 2000/XP

Descarregar el driver

La meva recomanació pel moment és que descarregueu el driver de PS3 (Postscript nivell 3), doncs es suposa que és el més adequat per a treballs que tenen un major component gràfic.

Aquí teniu els enllaços de descàrrega:

Instal·lació de la impressora

Un cop descarregat el control·lador, realitzarem els següents passos per tal d'instal·lar la impressora al nostre sistema Windows 2000/XP

 1. Executar el fixer descarregat, i descomprimir els fitxers que porta al directori suggerit (C:\OkiDriver)
 2. Anar a la carpeta d'impressores (Inicio → Configuración → Impresoras), sel·leccionar “Agregar impresora”. S'inicia l'assistent per agregar impressores.
 3. Dins de l'assistent:
  1. Sel·leccionar que volem agregar una impressora de xarxa (Impresora de red)
  2. Quan ens demana d'ubicar la impressora, sel·leccionar “Conectar con una impresora en Internet o en la intranet…” i introduir la següent adreça URL: http://okidem.recerca.intranet.urv.es/ipp
  3. Probablement, se'ns avisarà que no se'ns pot auto-subministrar un driver i que l'hem de buscar al nostre equip local. Clickar “Aceptar”
  4. Ens surt la finestra de localització del control·lador. Clickar en “Utilizar disco…” i anar a buscar la localització on hem descomprimit el fitxer descarregat (C:\OkiDriver). Ens ha d'aparéixer una finestra dient que s'ha trobat el driver “OKI C5300(PS)”. Acceptem aquest driver.
   • (en cas d'haver descarregat el driver PCL ens apareixerà un nom diferent)
  5. Finalment, s'ens demana si volem que la impressora es faci servir com a predeterminada. És una opció personal, però millor sel·lecionar que no.
  6. L'asistent ens fa un resum de la configuració, podem clickar sobre “Finalizar”
 
ca/dem/okic5300.txt · Darrera modificació: 2005/10/10 11:55 (edició externa)
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki