DESCRIPCIÓ

A continuació es mostra el procés d'instal·lació del FAX del departament DEM: Ricoh Aficio 5500.

WINDOWS

REQUERIMENTS

Tenir instal·lada la impressora Ricoh Aficio 5500. Cas contrari cal crear el port, tal i com s'indica en l'apartat d'instal·lació de la Ricoh 5500.

INSTAL·LACIÓ

 1. Ubicació dels drivers:
  \\cicely.etseq.urv.es\comu\drivers\impressores\RicohAficio5500FAX\Windows_Drivers
 2. Menu Inici / Config / Impressores / Afegir Impressores.
  • Seleccionar Impressora Local, però no marcar Detectar plug & play. Següent.
  • Seleccionar el port que es va crear per instal·lar la impressora Ricoh Aficio 5500, anomenat probablement: 10.30.9.168, i prèmer següent.
  • Utilitzar disc, i llavors anem a cercar la carpeta abans creada al executar el fitxer. Seleccionar en els subdirectoris fins a trobar el fitxer amb extensió inf. Prèmer acceptar.
  • Seleccionar LAN-FaxM8
  • Següent. Indicar que no sigui la impressora predeterminada, + Següent.
  • No seleccionar imprimir pàgina de prova.
  • Següent. Finalitzar.

EXEMPLE

Quan es vulgui enviar per fax un document des de la nostra màquina, donar a imprimir i seleccionar la impressora LAN-FaxM8. Prèmer a Imprimir. Llavors, per indicar el número de fax, prèmer en la pestanya Especificar Destino i en el camp Número de fax indicar el número en qüestió precedit d'un zero. Prèmer Enviar.

Cal saber que les confirmacions d'enviament i la recepció de faxs s'imprimeixen automàticament. Si en trobeu en la impressora, deixeu les impressions en la safata de faxs que trobareu al costat de la impressora.

Per a l'enviament de faxs des del nostre PC com des de la impressora-fax Ricoh5500, no requereix codi d'usuari.

 
ca/dem/ricoh5500fax.txt · Darrera modificació: 2012/02/10 11:15 (edició externa)
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki