DESCRIPCIÓ

A continuació es mostra el procés d'instal·lació de la impressora del departament DEM: Ricoh Aficio MP6002, per als diferents sistemes operatius: Windows 7, Windows XP i Linux.

WINDOWS 7

INSTAL·LACIÓ

Anar a Menú Inici / Dispositius i impressores, i prèmer sobre Agregar impressora.

 • Seleccionar la opció d'afegir impressora de xarxa.
 • Seleccionar el text La impressora que vull no apareix a la llista.
 • Seleccionar la opció que diu usant la direcció TPC/IP.
  Tot seguit indicar: 10.30.9.168
 • Continuar fins acabar aquest procés. No cal compartir la impressora.

CONFIGURACIÓ

 1. Botó dret sobre la impressora i clickem sobre Propiedades de impresora, clickar sobre la pestanya Configuración del dispositivo.
  • En la part de Opciones instalables, en Dispositivo de acabado indicar Dispositivo de acabado SR970 i en Unidad perforadora seleccionem 2 y 3 perforaciones.
   Tot seguit prèmer Aplicar i sobre Aceptar.
 2. Botó dret sobre la impressora i clickar sobre Preferencias de impresión, clickar sobre la pestanya Trabajo/Registro.
  • En el primer camp que apareix, en l'id. d'usuari, posar-hi el nostre nom per identificar-nos.
  • Seleccionar Pausar impresión.
  • En la part de Registro, seleccionar Habilitado y al camp ubicat al costat, col·locar-hi el nostre codi de la imnpressora.

WINDOWS XP

INSTAL·LACIÓ

 1. Ubicació dels drivers:
  \\cicely.etseq.urv.es\comu\drivers\impressores\RicohAficioMP6002\Ricoh-mp6002-pcl6-windows7
  Copiar la subcarpeta disk1 a l'Escriptori:
 2. Si el nostre sistema operatiu és de 64 bits, utilitzar l'enllaç \\cicely.etseq.urv.es\comu\drivers\impressores\RicohAficioMP6002\Ricoh-mp6002-pcl6-windows7x64
 3. Menu Inici / Config / Impressores / Afegir Impressores
  • 1.-Prémer “Següent”.
  • 2.-Seleccionar Impressora Local, i no marcar Detectar plug & play. Següent.

Si ja teníem la Ricoh5500 instal·lada, seleccionar “Usar el puerto siguiente” i escollir “IP_10.30.9.168”. Anar al pas 4

 • 3.-Seleccionar Crear Port
  • Tipo: Standard TCP/IP port. Següent.
  • Nom o IP: 10.30.9.168. Següent + finalitzar.
 • 4.-Utilitzar disc, i llavors anem a cercar la carpeta abans copiada.
 • 5.-Seleccionar Ricoh Aficio 6002 PCL 6
 • 6.-Següent + Següent.
 • 7.-No seleccionar imprimir pàgina de prova.
 • 8.-Següent. Finalitzar.

CONFIGURACIÓ

En Menu Inici / Config / Impressores, i a sobre la impressora, botó dret + Propietats, fer:

 1. Pestanya Accessoris:
  • Desmarcar Bandeja de salida de papel (en anglès: CopyTray) i marcar SR970.
  • En Unitat Perforadora, indicar 2 y 3 agujeros.
 2. Pestanya General / Preferències d'impressió:
  • En accés vàlid (Valid Access), indicar el codi d'usuari.
  • En qualitat d'impressió (Print Quality), indicar activat (on) al Suavizado de bordes (Edge Smoothing).
  • En Tipus de treball (Job type), es pot indicar Treball retingut (Hold Print) o Treball bloquejat (Locked Print) .

Referent al Job Type, en ambdós casos esmentats, cal clickar en Details… i indicar-hi el user id, que correspondria al nom i al primer cognom de l'usuari. En cas que es seleccioni Hold Print, també caldrà indicar el password dintre de “details…”. Aquesta opció permet permet enviar a imprimir un treball, i aquest es manté en espera fins que l'usuari ho indiqui en la mateixa impressora.

LINUX

CONFIGURACIÓ

 1. Personalització del fitxer ppd. En el fitxer Ricoh-Aficio_MP_5500_PXL.ppd, substituirem:
  • Tots els 1001 pel codi d'usuari. Si el codi d'usuari és 1234, llavors fer:
   sed -i 's/1001/1234/g' Ricoh-Aficio_MP_5500_PXL.ppd
  • Tots els 4001 pel codi que servirà de password per les impressions locked.
  • Tots els 3001 per la contrasenya que se li vol donar als documents guardats en el document server (disc dur de la impressora).

INSTAL·LACIÓ

Anar a la interfície gràfica dels Cups (http://localhost:631) i donar-li a afegir impressora.

 • Nom de la impressora: DEM_Ricoh_Aficio_5500. Següent.
 • Device: AppSocket/HP JetDirect. Següent.
 • Device URI: socket://10.30.9.168:9100 . Següent
 • Cercar fitxer el Ricoh-Aficio_MP_5500_PXL.ppd modificat, i següent.
 • Un cop instal·lada la impressora, en el CUPS, cal prèmer en Set Options per a fixar del tot el codi d'usuari.

CONFIGURACIÓ

Llavors un cop instal·lada, anar a Set printer options d'aquesta nova impressora i s'assignen els valors adequats:

 • Finisher: SR970
 • Mida de la pàgina: A4.
 • Job Type: Locked print. D'aquesta forma el fitxer roman en la impressora, fins que s'hi vagi i s'introdueixi el codi indicat, que es quan ho imprimeix i elimina de la impressora.
 • Els camps: codi d'usuari, Locked Print Password i el Document Server Password, cal que es deplegi el desplegable i seleccionar l'adequat segons les modificacions fetes abans al fitxer ppd.
 • En Política d'error: Seleccionar retry-current-job.
 
ca/dem/ricohmp6002.txt · Darrera modificació: 2012/06/28 13:45 per xavi
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki