DEQ

IMPRESSORES DEL DEQ

Impressora del Departament

  • Ricoh5000: Instal·lació de la impressora Ricoh Aficio MP 5000 (2a Planta).
  • Ricoh2051: Instal·lació de la impressora Ricoh Aficio 2051 (3a Planta).
 
ca/deq.txt · Darrera modificació: 2012/02/10 09:30 (edició externa)
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki