FALLA UNA MACRO

  • En cas que us falli l'execució d'una macro en l'Excel, feu el següent per descartar que sigui un bug conegut del VBA:
    En la finestra on s'atura l'execució de la macro, anar a herramientas/referencias. Si trobeu que apareix Falta RefEdit Control o bé Missing RefEdit Control, desmarqueu-lo, no és necessari. És un bug del VBA.
 
ca/falla_una_macro.txt · Darrera modificació: 2012/02/09 13:29 (edició externa)
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki