DESCRIPCIÓ

Per tenir una altra còpia de les dades, es pot usar el servidor cicely.
Utilització del servidor.

PROCEDIMENT

  • Un cop donats d'alta al servidor cicely, es pot conectar via ssh/sftp (port 2233) a cicely.etseq.urv.es, tant des de dins de la URV com des de fora.
 
ca/fitxers.txt · Darrera modificació: 2012/01/18 17:05 (edició externa)
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki