Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

ca:fitxers [2012/01/18 17:05] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 +====== DESCRIPCIÓ ======
  
 +Per tenir una altra còpia de les dades, es pot usar el servidor [[https://​cicely.etseq.urv.es/​info_tecnica.shtml|cicely]]. \\ [[https://​cicely.etseq.urv.es/​utilitzacio.shtml|Utilització del servidor]].
 +
 +====== PROCEDIMENT ======
 +
 +  * Un cop donats d'alta al servidor cicely, es pot conectar via ssh/sftp (''​port 2233''​) a cicely.etseq.urv.es,​ tant des de dins de la URV com des de fora.
 
ca/fitxers.txt · Darrera modificació: 2012/01/18 17:05 (edició externa)
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki