LABORATORIS DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA

  • Reserves: Reserva, disponibilitat, programari i nombre de màquines dels laboratoris de docència informatitzada.

AULA CAD

  • Setembre 2017: S'ha actualitzat l'Aula a Windows 7. Reviseu que els programes que necessiteu per a les classes/cursos estan instal·lats a la nova imatge i que funcionen correctament.

LAB FT 202

LAB I+D 203

  • Gener de 2012. En la propera imatge que contindrà el Comsol, es fixarà per a que quan arranqui linux no realitzi comprovacions de disc. Si continues demanant la comprovació, indicar la contrasenya de root fluent i executar la comanda:
    fsck -y /dev/sda2; reboot.
  • MedeA. Clicam per obtenir la llicència per al programari MedeA. Cal copiar-la al directori c:\MD\2.0 (i no al directori c:\MD).

LAB LPF

LAB 07

 
ca/labsinf.txt · Darrera modificació: 2017/07/31 08:54 per xavi
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki