INSTAL·LACIÓ MatLab 2015/r2016b DEM

AQUEST PROCEDIMENT ÉS NOMÉS PER A MEMBRES DEL DEM AUTORITZATS. LA RESTA, PODEU UTILITZAR EL MATLAB AMB LLICÈNCIA CAMPUS QUE PROPORCIONA LA UNIVERSITAT, A TRAVÉS DE LES INSTRUCCIONS QUE TROBAREU A LA INTRANET.

REQUISITS

 1. Cal enviar un correu a dem.servers@urv.cat amb la sol·licitud, i rebreu el fitxer de llicència necessari per a la instal·lació.
 2. Software
  • Sist. Operatiu: Linux, Windows: XP/Vista/7/8, 32b / 64b. - Llicència
  • Llicència flotant adquirida des de servidor de llicències. Si se sobrepassa el límit simultani d'ús de la llicència, no es podrà obrir el programa
   Caldrà tenir connexió de xarxa activada a dins de la xarxa de la urv per utilitzar el programa.
 3. La instal·lació en ordinadors o portàtils personals:
  • Serà realitzada pel mateix usuari.
  • Sota la seva responsabilitat.
  • Només es donarà suport a la instal·lació de MatLab.
  • Sempre per mitjà de correu electrònic a dem.servers@urv.cat.

INSTAL·LACIÓ

MATERIAL NECESSARI

 1. Usar els DVDs, o el software ubicat a la xarxa:


Matlab R2015a: \\cicely.etseq.urv.es\comu\Matlab\R2015a
Matlab R2016b: \\cicely.etseq.urv.es\comu\Matlab\R2016b
Cal estar connectat a la xarxa ethernet de la urv i amb l'Internet Explorer. Si en clicar no apareix la pantalla amb les carpetes de Matlab, executar segons el cas des de:

 • Inicio→Ejecutar→“Abrir”→\\cicely.etseq.urv.es\comu\Matlab\R2015a
 • * Inicio→Ejecutar→“Abrir”→\\cicely.etseq.urv.es\comu\Matlab\R2016b
 1. Llicència:
 • Guardar el fitxer de llicència rebut per email al disc dur, s'utilitzarà durant la instal·lació.
 • Introduir el codi de llicència quan es demani durant la instal·lació.

PROCEDIMENT INSTAL·LACIÓ: SETUP.EXE

 • Executar el fitxer “Setup.exe” que es troba a la carpeta d'instal·lació, acceptant les possibles advertències de seguretat del Windows. Es mostren les captures de pantalla de la versió R2015a, però són anàlogues a les de la versió R2016b.
 • Prémer “Use a File Installation Key” i “Next”

 • Marcar “Yes” a “Do you accept the terms of the license agreement?” + “Next”

 • Seleccionar “I have a File Installation Key for my license” i escriure el número que heu rebut per correu en el requadre.

 • Escollir la carpeta d'instal·lació si no volem la que ens assigna per defecte i prémer “Next”.

 • Escollir els productes que necessitem instal·lar, i prémer “Next”. NO instal·lar el License Manager sota cap concepte.

 • Seleccionar el fitxer .dat que heu rebut per correu en el requadre, i prémer “Next”.
 • Seleccionar si voleu icona del programa a l'escriptori i al menú de windows i prémer “Next”.
 • Revisar les opcions escollides i prémer Install.
 
ca/matlab2015.txt · Darrera modificació: 2018/11/28 09:31 per xavi
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki