DESCRIPCIÓ

Per sol·licitar la reserva de laboratoris de docència informatitzada, vegeu els següents apartats.

També hi trobareu especificat el programari instal·lat en cada laboratori, i el nombre de màquines existents.

RESERVES I DISPONIBILITAT

RESERVAR L'AULA CAD

 1. Per reservar, enviar email a reserves.etseq@urv.cat
 2. Per consultar la disponibilitat:
  Aula CAD

RESERVAR LA RESTA DE LABORATORIS DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA

 • Per reservar, enviar email a aulesq@urv.cat,
  indicant en el subject RESERVA i en el cos:
  1. Laboratori
  2. Dies
  3. Hores
  4. Ensenyament
  5. Motiu
  6. Responsable
  7. Programari necessari

INFORMACIÓ DELS LABORATORIS

PROGRAMARI

 • Programari bàsic:
  Windows 7 64b, Adobe Acrobat Reader DC, Adobe flash player per al Firefox, Firefox, CDburnerXP, GIMP, Java Runtime Environment, MS Office 2013, 7 ZIP, PDFCreator, OpenOffice, Putty,Filezilla, VLC, IzArc, Notepad++.
 • Aula CAD:
  Aspen, Autocad LT 2017, Autocad Civil3D 2017+MDT7.5, Solidworks 2016, DraftSight, PTC Creo 3.0, Scilab, SuperPro, Lumcal carandini, Presto, Comsol, Desass, DMCAD2006, MatlabR2017, SimaPRO, SafeExam Browser.
 • Lab I+D 203:
  Aspen, Autocad LT 2017, Solidworks 2016, PTC Creo 3.0, Scilab, SuperPro, Lumcal carandini, Presto, Comsol, Desass, DMCAD2006, MatlabR2017, SimaPRO, Fusion 360, Boxzy, Cura, Epanet, SafeExam Browser, Dialux Evo, Acrobat Profesional 9.5.5, Signatura Digital URV
 • Lab 07:
  ProEngineer, Ansys + CivilFEM, MecMovies, WinMecC, Creo 2.0, Scilab.
 • Lab FT 202:
  Idèntic al Lab I+D 203

NOMBRE DE MÀQUINES

 • Aula CAD: 37 pcs.
 • Lab I+D 203: 18 pcs.
 • Lab FT 202: 17 pcs + professor.
 • Lab 07: 5 pcs, a més 8 portàtils.
 • Lab LPF: 23 pcs.
 
ca/reserves.txt · Darrera modificació: 2018/10/31 11:51 per xavi
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki