INSTAL·LACIÓ SolidWorks 2012/2016

REQUISITS

 1. Cal que parleu amb el vostre professor, o bé enviar un correu a dem.servers@urv.cat amb la sol·licitud i l'autorització del responsable, i rebreu les dades necessàries per a la instal·lació.
 2. Software
  • Sist. Operatiu: Linux, Windows: 7/8/10, 64b.
 3. Llicència
  • Llicència flotant adquirida des de servidor de llicències. Si se sobrepassa el límit simultani d'ús de la llicència, no es podrà obrir el programa
   Caldrà tenir connexió de xarxa activada a dins de la xarxa de la URV per a utilitzar el programa.
 4. La instal·lació en ordinadors o portàtils personals:
  • Serà realitzada pel mateix usuari.
  • Sota la seva responsabilitat.
  • Només es donarà suport a la instal·lació de SolidWorks.
  • Sempre per mitjà de correu electrònic a dem.servers@urv.cat.

INSTAL·LACIÓ

MATERIAL NECESSARI

 1. Usar els DVDs, o el software ubicat a la xarxa:


SolidWorks 2016 64 bits: \\cicely.etseq.urv.es\comu\soft\SOLIDWORKS_2016x64SP05
Cal estar connectat a la xarxa ethernet de la urv i amb l'Internet Explorer. Si en clicar no apareix la pantalla amb les carpetes de SolidWorks, executar segons el cas des de:

 • Inicio→Ejecutar→“Abrir”→\\cicely.etseq.urv.es\comu\soft\SOLIDWORKS_2016x64SP05

NO executeu la instal·lació des d'aquesta carpeta, copieu-vos primer els fitxers al vostre ordinador.

 1. Llicència:
  • Introduir el codi de llicència quan es demani durant la instal·lació.

PROCEDIMENT INSTAL·LACIÓ: SETUP.EXE

 • Executar el fitxer “Setup.exe” que es troba a la carpeta d'instal·lació, acceptant les possibles advertències de seguretat del Windows. Es mostren les captures de pantalla de la versió 2012, però són anàlogues a les de la versió 2017.

 • Escollir instal·lació “Individual (en esta computadora)” i “Siguiente”

 • Introduir el número de sèrie que heu rebut per correu al quadre + “Siguiente”

 • Personalitzar les opcions d'instal·lació si és necessari i prémer “Instalar ahora”. En la versió 2016 cal marcar també “Acepto las condiciones de Solidworks”.

 • Introduir les dades del servidor de llicències de la URV tal i com es veu a la captura: 25735@10.20.100.220 i prémer “Aceptar”.
 • Continuar i finalitzar la instal·lació.

PROBLEMES CONEGUTS

 • Les últimes versions de windows 10 venen de fàbrica amb el protocol SMBv1 desactivat, i no es pot descarregar el programa de la ruta indicada. Podeu activar-lo de la següent manera:
 1. Open Control Panel.
 2. Click on Programs.
 3. Click on Turn Windows features on or off link.
 4. Expand the SMB 1.0/CIFS File Sharing Support option.
 5. Check the SMB 1.0/CIFS Client option.
 6. Click the OK button.

Click the Restart now button.

 • Si teniu problemes amb la descàrrega, podeu fer-la des dels ordinadors dels laboratoris o des de la sala d'usuaris del CRAI, posant els fitxers en un pen drive o disc dur portàtil. Els fitxers són iguals per tothom, podeu utilitzar els descarregats per un company.
 
ca/solidworks.txt · Darrera modificació: 2019/02/22 07:56 per xavi
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki