DESCRIPCIÓ

Els grups de recerca, les assignatures i el personal tenen la possibilitat de tenir pàgina web.

  • Les pàgines webs es situen sobre un apache, i poden estar fetes en html, php, ruby… entre altres.
 
ca/webs.txt · Darrera modificació: 2012/01/18 17:14 (edició externa)
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki