Informació General


Objectiu


Formació per a desenvolupar les funcions corresponents a aquest nivell i descrites al Reial Decret 39/1997


Adreçat a


Titulats universitaris que vulguin formar-se dins del camp de la prevenció de riscos laborals.

Accés


Titulació universitària a nivell de diplomatura, llicenciatura o grau.


Valor Acadčmic


1500 hores (60 crčdits ECTS).


Titulació


Màster Oficial en Prevenció de Riscos Laborals.

Els participants que desitgin obtenir el títol corresponent hauran d'haver assistit a un mínim del 80% de les classes presencials i ressolt satisfactòriament els casos i proves proposades, superar els exàmens presencials, haver realitzat i lliurat l'informe de pràctiques i haver defensat amb čxit el projecte final.


Lloc de realització


Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química - URV
Avinguda Països Catalans, 26 (Campus Sescelades)
43007 TARRAGONA

plānol d'accés

Drets de matrícula


Segons tarifes vigents.

Preus dels Māsters Oficials en Riscos Laborals


Administració


Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química - URV
Avinguda Països Catalans, 26 (Campus Sescelades)

43007 TARRAGONA

Tel. 977 55 87 67

master.etseq@urv.cat

http://www.etseq.urv.cat/mprlUniversitat Rovira i Virgili