Metodologia


El curs es desenvoluparà en la modalitat semipresencial, mitjançant l'ajut d'un Campus Virtual.

Els alumnes, mitjançant el Campus Virtual realitzaran exercicis i proves assignades pel professor per ser avaluades i discutides a les classes presencials.

Serveis complementaris:


El campus virtual MOODLE, és un entorn d'internet mitjançant el qual l'alumne pot trobar la documentació donada pels professors, sistemes d'autoavaluaciķ online, comunicar-se amb el quadre docent, tčcnic i directiu, així com amb els altres estudiants del màster. Moodle és una eina dissenyada per fer un seguiment eficaį de la formaciķ a distāncia.


Universitat Rovira i Virgili