EQUIP DOCENT

Coordinadora del màster


Dra. Magda Constantí
Profesora Agregada d'Enginyeria Química URV.
magda.constanti@urv.cat


Coordinació acadèmica


Sra. Catalina Ubiedo Pérez
Llicenciada en Ciències Químiques - Sociedad de Prevención de Nueva Activa S.L.U.


Coordinació de les assignaturesSeguretat en el Treball: Sr. Lluís Balsells Virgili . (Enginyer Tècnic Industrial - Sociedad de Prevención de Nueva Activa S.L.U.)

Dret de la Seguretat i Salut en el Traball: Dr. José B. Herrero . (Llicenciat en Dret i en Filosofia i Lletres, Cap de la Inspecció de Treball a Catalunya, a Tarragona)

Higiene Industrial: Sra. Catalina Ubiedo Pérez. (Llicenciada en Ciències Químiques - Sociedad de Prevención de Nueva Activa S.L.U.)

Ergonomia: Sr. Albert Valls Molist. (Enginyer Industrial - MC Prevención)

Psicosociologia Aplicada : Dr. Jordi Tous Pallarés. (Professor Titular de la Universitat Rovira i Virgili, Departament de Psicología)

Gestió, Formació i Informació Aplicades a la Prevenció: Sr. Magí Casellas Andreu. (Enginyer Industrial - Activa Mútua)

Pràctiques en Empreses: Sr. Manuel Figueiredo. (Llicenciat en Ciències Polítiques i Gestió Pública, Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals a La Caixa)

Treballs de fi de Màster: Sr. Magí Casellas. (Enginyer Industrial - Activa Mútua)Universitat Rovira i Virgili