Requeriments


Titulacions:

Per tal de poder obtenir el títol de Màster Oficial en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Rovira i Virgili, és necessari tenir possessió d'una títulació mínima de diplomat, llicenciat o grau.

Masters Oficials en Riscos Laborals

Els participants que desitgin obtenir el títol corresponent hauran d'haver assistit a un mínim del 80% de les sessions presencials i ressolt satisfactòriament els casos i proves proposades, superar els exàmens presencials, haver realitzat i lliurat l'informe de pràctiques i haver defensat amb čxit el projecte final.


Universitat Rovira i Virgili