CAT ENG

Descripción: Descripción: foto 

Albert Fabregat

albert.fabregats@urv.cat


 


 

Dades de Contacte


 

Departament d'Enginyeria Mecànica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Universitat Rovira i Virgili

Av Països Catalans, 26

43007 Tarragona

Catalunya (Spain)

Email:

albert.fabregats@urv.cat

Telèfon:

+34 977558452

Despatx:

201

Dades d’Adscripció


 

Centre

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Departament

Dpt. d'Enginyeria Mecànica

Categoria

Professor en Comissió de Serveis (PDI)

Càrrec/s


 

Grup/s de Recerca


GIEMCE  Grup d'investigació en Enginyeria Mecànica Computacional i Experimental

Especialització


 

Titulació

Enginyer Industrial

Àrea Coneixement

Mecànica

Docència

Tecnologia Mecànica (GEM- Grau en Enginyeria Mecànica)

Laboratori de Tecnologia Mecànica (GEM- Grau en Enginyeria Mecànica)

Laboratori d'Elasticitat i Resistència de Materials (GEM- Grau en Enginyeria Mecànica)

Mecànica Estructural (Màster Enginyeria Industrial)

 

Recerca


Caracterització numèrica i experimental de materials metàl·lics amb memòria de forma