CAT ENG

Descripción: Descripción: foto 

Francesc Ferrando Piera

f.ferrando@urv.catDades de Contacte


Departament d'Enginyeria Mecànica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Universitat Rovira i Virgili

Av Països Catalans, 26

43007 Tarragona

Catalunya (Spain)

Email:

f.ferrando@urv.cat

Telèfon:

+34 977559656

Despatx:

205

Dades d’Adscripció


Centre

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Departament

Dpt. d'Enginyeria Mecànica

Categoria

Professor Titular d’Universitat (PDI)

Càrrec/s


Responsable d’Ensenyament del Grau en Enginyeria Mecànica

Grup/s de Recerca


Grup d'Enginyeria Mecànica Computacional i Experimental GIEMCE

Especialització


Titulació

Dr. Enginyer Industrial

Àrea Coneixement

Enginyeria Mecànica

Docència

Enginyeria Mecànica. Disseny de Màquines. Transports. Treball final de Grau

Recerca


Materials amb memòria de Forma. Propietats mecàniques de materials