CAT ENG



 

Maria José Duran Rovira

mjose.duran@urv.cat


 


 

Dades de Contacte


 

Departament d'Enginyeria Mecànica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Universitat Rovira i Virgili

Av Països Catalans, 26

43007 Tarragona

Catalunya (Spain)

Email:

mjose.duran@urv.cat

Telèfon:

+34 977257888

Despatx:

Secretaria DEM

Dades d’Adscripció


 

Centre

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Departament

Dpt. d'Enginyeria Mecànica

Càrrec

Administrativa