CAT ENG

Descripción: Descripción: foto 

María José Simón

mariajose.simon@urv.cat


 


 

Dades de Contacte


 

Departament d'Enginyeria Mecànica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Universitat Rovira i Virgili

Av Països Catalans, 26

43007 Tarragona

Catalunya (Spain)

Email:

mariajose.simon@urv.cat

Telèfon:

+34 977558777

Despatx:

116

Dades d’Adscripció


 

Centre

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Departament

Dpt. d'Enginyeria Mecànica

Categoria

Professor Col·laborador (PDI)

Càrrec/s


 

Grup/s de Recerca


Processat de senyals digitals en mitjans aeroespacials i biomèdics – SPABE

 

Especialització


 

Titulació

Enginyera de Materials

Àrea Coneixement

Mecànica

Docència

ETSEQ: Fonaments de Física I, Fonaments de Física II, Ciència i Tecnologia de Materials,  Laboratori de Elasticitat i Resistència de Materials.

ETSE: Física I, Ciència i Resistència de Materials.

Recerca


Senyals d’acceleració. Processat digital de senyals. Entorns de gravetat reduïda. Materials