CAT ENG

 

Manuel Martínez del Álamo

manuel.martinezd@urv.cat

Dades de Contacte

Departament d'Enginyeria Mecànica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Universitat Rovira i Virgili

Av Països Catalans, 26

43007 Tarragona

Catalunya (Espanya)

Email:

manuel.martinezd@urv.cat

Telèfon:

+34 977256189

Despatx:

118

Dades d’Adscripció

Centre

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Departament

Dpt. d'Enginyeria Mecànica

Categoria

Professor Associat (PDI)

Càrrec/s


Grup/s de Recerca

Experimentació, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència (ECoMMFiT)

Especialització


Titulació

Dr. Enginyeria Química, Ambiental i de Processos

Àrea Coneixement

Mecànica de Fluids

Docència

Laboratori d'hidràulica (GEM), Fonaments físics de l'enginyeria II (GEM), Treball fi de màster (MEQ), Pràctiques externes (MEQ), Projectes en química (GQ)

Recerca

Mecànica de Fluids Computacional: Simulació numèrica de fluxos multifàsics, dispersió en fluxos turbulents, fluxos amb partícules.